» اتاق ايران

حق العملکار رسمی گمرک ایران

021-88931530-2
021-88936104
info [@] mehrkalaco.com
واردات کالا

2برابر كردن ماليات بر واردات برای بقای اتاق ايران

نمايندگان اتاق بازرگاني ايران كه در جلسه‌ با نماينده گمرك و وزارت صنعت، معدن و تجارت با 4درصد ماليات علي‌الحساب با شرط معافيت كارت‌هاي رتبه‌بندي شده موافقت كردند، كه بودند؟ در حالي كه تمام توجه‌ها به انتخابات اتاق بازرگاني جلب شده است و يك ماهي است كه اتاق بدون رييس اداره مي‌شود بخشنامه جديد گمرك […]

ادامه مطلب