» اتاق اصناف تهران و ایران در سازمان امور مالیات

حق العملکار رسمی گمرک ایران

021-88931530-2
021-88936104
info [@] mehrkalaco.com
اصناف

مالیات اصناف افزایش نیافت

در جلسه‌ای که بین نمایندگان اتاق اصناف ایران و مسئولان سازمان امور مالیاتی برگزار شد، در نهایت تصمیم بر این شد که اصناف هیچ نوع افزایش مالیاتی از سال 1393 به 1394 نداشته باشند. ابراهیم درستی- نماینده اتاق اصناف در سازمان امور مالیاتی – با اشاره به جلسه روز گذشته نمایندگان اتاق اصناف و سازمان […]

ادامه مطلب