در جلسه‌ای که بین نمایندگان اتاق اصناف ایران و مسئولان سازمان امور مالیاتی برگزار شد، در نهایت تصمیم بر این شد که اصناف هیچ نوع افزایش مالیاتی از سال ۱۳۹۳ به ۱۳۹۴ نداشته باشند. ابراهیم درستی- نماینده اتاق اصناف در سازمان امور مالیاتی – با اشاره به جلسه روز گذشته نمایندگان اتاق اصناف و سازمان امور مالیاتی، اظهار کرد: در مجموع توافقی برد – برد صورت گرفت و تصمیم بر این شد که اصناف هیچ نوع افزایش مالیاتی از سال ۱۳۹۳ به ۱۳۹۴نداشته باشند. وی همچنین به بند «ج» توافقنامه میان اتاق اصناف و سازمان امور مالیاتی اشاره کرد و …