با فراهم شدن زیرساخت‌های مناسب برای داد وستد فرآورده‌های دامی و طیور در بازار اصلی و فرعی، برای نخستین بار فردا ، یکشنبه ۴۲۰۰ تن مرغ منجمد توسط کارگزاری پارس نمودگر پذیرش و عرضه خواهد شد. به گزارش روابط عمومی کارگزاری پارس نمودگر،این عرضه عمومی با هدف تنظیم بازار داخل و توزیع در تمامی استان ها و نیز توسعه مقاصد صادراتی به کشورهای همسایه صورت می پذیرد. این گزارش می افزاید، مجموعا حدود ۴۲۰۰ تن مرغ منجمد در ۴ گرید بر اساس تاریخ انقضا و ۲گرید بر اساس درجه کیفی ، در شهرهای تهران، مشهد ، شیراز ، اصفهان و …