» ابلاغیه گمرک

حق العملکار رسمی گمرک ایران

021-88931530-2
021-88936104
info [@] mehrkalaco.com
خودروهای وارداتی

درخواست لغو ممنوعیت ورود موقت خودروها از مناطق آزاد به سرزمین اصلی

پس از ابلاغیه گمرک مبنی بر ممنوعیت ورود موقت خودروها با پلاک مناطق آزاد به سرزمین اصلی، شورایعالی مناطق آزد خواستار اصلاح بخشنامه مذکور شد. به گزارش ایسنا، مرکز واردات و امور مناطق آزاد گمرک جمهوری اسلامی ایران ۲۶ مهرماه سال جاری، از گمرکات مناطق آزاد درخواست کرد ضمن لغو دستورالعمل های سابق در زمینه […]

ادامه مطلب