» ابعاد کانتينر

حق العملکار رسمی گمرک ایران

021-88931530-2
021-88936104
info [@] mehrkalaco.com
ترمينالهاي کانتينر

شناخت ترمينالهاي کانتينری در ايران

حمل با کانتينر تا حدود بسيار زيادي باعث کاهش خسارت ناشي از دله ـ دزدي (pilferage )کالا در مسير حمل يا در ترمينالها و مبادي ورود و خروج شده است. اما هميشه اين خطر وجود دارد که کانتينر به سرقت برده شود. بررسي خسارات ناشي از حمل و نقل کالا با کانتينر ارقام زير را […]

ادامه مطلب