» ئاردات

حق العملکار رسمی گمرک ایران

021-88931530-2
021-88936104
info [@] mehrkalaco.com
تعرفه واردات خودرو ، از جنبه های مختلف کارآمد نبود

تعرفه واردات خودرو ، از جنبه های مختلف کارآمد نبود

واردات خودرو , محمود دو دانگه گفت: تعرفه تنها یک متغیر است و ما نمی توانیم صنعت را با این متغیر رشد و توسعه دهیم. بالا بودن و پایین بودن آن سم مهلک است.

ادامه مطلب