واردات خودرو , محمود دو دانگه گفت: تعرفه تنها یک متغیر است و ما نمی توانیم صنعت را با این متغیر رشد و توسعه دهیم. بالا بودن و پایین بودن آن سم مهلک است.