» ئاردات قطعات خودرو

حق العملکار رسمی گمرک ایران

021-88931530-2
021-88936104
info [@] mehrkalaco.com
کاهش واردات خودرو و قطعات در فروردین ماه

کاهش واردات خودرو و قطعات در فروردین ماه

براساس آمار گمرک ایران، واردات خودرو و قطعات آن در فروردین ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۹ درصد کاهش یافت.

ادامه مطلب