» آیفون

حق العملکار رسمی گمرک ایران

021-88931530-2
021-88936104
info [@] mehrkalaco.com
کشف یک چمدان گوشی آیفون در فرودگاه امام خمینیکشف یک چمدان گوشی آیفون در فرودگاه امام خمینی

کشف یک چمدان گوشی آیفون در فرودگاه امام خمینی

ماموران گمرک فرودگاه امام خمینی (ره) از دستگیری فردی که قصد داشت یک چمدان گوشی آیفون وارد کشور کند خبر دادند.

ادامه مطلب