ماموران گمرک فرودگاه امام خمینی (ره) از دستگیری فردی که قصد داشت یک چمدان گوشی آیفون وارد کشور کند خبر دادند.