اسماعیل اسفندیاری پور روز دوشنبه درنخستین جشن برداشت گندم استان گلستان در گنبدکاووس، تصریح کرد: با توجه ذخایر باقی مانده گندم کشور و نیز تولید سال زراعی جاری، امسال نیازی به واردات این محصول نیست. وی، سطح زیرکشت محصول گندم کشور درسال زراعی ۹۵ – ۹۴ را حدود شش میلیون هکتار شامل ۳،۸ میلیون هکتار گندم دیم و حدود ۲،۲ میلیون هکتار گندم آبی اعلام کرد و افزود: در سال زراعی جاری به دلیل بارش های مناسب و پراکنده، رعایت اصول مهندسی و فنی در مراحل کشت و داشت، افزایش قیمت خرید تضمیمنی و استفاده از خط اعتباری مکانیزاسیون ماشین …