» آمدهای گمرکی

حق العملکار رسمی گمرک ایران

021-88931530-2
021-88936104
info [@] mehrkalaco.com
گمرک ایران

گزارش تفصیلی گمرک ایران از وضعیت درآمدهای گمرکی

گمرک ایران با هدف شفاف‌سازی، گزارشی تفصیلی از وضعیت درآمدهای گمرکی طی سال‌های اخیر منتشر کرد. ارزش ریالی واردات گمرک جمهوری اسلامی ایران از نیمه دوم سال 1392 ، استقرار سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی را در دستور کار خود قرار داد. پس از استقرار سامانه جامع، شاهد دستاوردهای فراوانی از جمله […]

ادامه مطلب