گمرک ایران با هدف شفاف‌سازی، گزارشی تفصیلی از وضعیت درآمدهای گمرکی طی سال‌های اخیر منتشر کرد. ارزش ریالی واردات گمرک جمهوری اسلامی ایران از نیمه دوم سال ۱۳۹۲ ، استقرار سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی را در دستور کار خود قرار داد. پس از استقرار سامانه جامع، شاهد دستاوردهای فراوانی از جمله کاهش زمان، کاهش هزینه، تبادل الکترونیک اطلاعات با سازمان های همجوار به منظور جلوگیری از جعل، افزایش کشفیات قاچاق … و همچنین افزایش کلیه درآمد های وصولی که شامل ۲۰ ردیف می باشد بوده ایم. در گزارش پیش رو به بررسی دلایل افزایش درآمد های …