» آمار گمرک در 4 ماه منتهی به تیر

حق العملکار رسمی گمرک ایران

021-88931530-2
021-88936104
info [@] mehrkalaco.com
سرامیک

میزان ارز آوری صادرات سرامیک چقدر است ؟

طبق آمار گمرک در 4 ماه منتهی به تیر سال 95، 4 هزارو 572 تن سرامیک  صادر شده است. گفتنی است که این تعداد به ارزش دلاری 550,365 و ارزش ریالی 16,693,402,795 برای کشور ارز آوری داشته است.

ادامه مطلب