دفتر فن آوری اطلاعات و ارتباطات گمرک ایران، حجم تجارت خارجی ایران در نیمه اول سال جاری را ۴۱ میلیارد و ۳۴۶ میلیون دلار اعلام کرد. به نقل از روابط عمومی گمرک ایران، واردات کشورمان در مدت یادشده به ۲۰ میلیارد و ۸۵۲ میلیون دلار رسید که این میزان واردات ۲۰.۴۳ درصد کمتر از مدت مشابه سال قبل بوده است. همچنین در شش ماهه اول امسال میزان صادرات غیرنفتی کشورمان به ۲۰ میلیارد و ۴۹۴ میلیون دلار رسید که در مقایسه با مدت مشابه پارسال ۱۴.۱۵ درصد کاهش داشت. بنابراین گزارش،آمار تجارت خارجی کشورمان نشان می دهد که همچنان تراز …