تازه ترين آمار گمرك از اوضاع تجارت خارجي ايران منتشر شد كه بر اين اساس جمهوري اسلامي ايران طي ۱۱ ماهه امسال به ميزان ۹۴ ميليارد و ۵۶۴ ميليون دلار انواع كالا با ساير كشورها مبادله كرده است.