بر اساس آمار گمرک در ۶ ماه منتهی به شهریور ماه سال جاری، بیش از ۲۸۶ تن مواد دباغی وارد کشور شده است . بر اساس آمار گمرک در ۶ ماه منتهی به شهریور ماه سال جاری، بیش از ۲۸۶ تن  مواد دباغی  به ارزش دلاری ۳۵۶,۳۴۲  و ارزش ریالی  ۱۰,۹۴۲,۵۸۷,۳۶۵  وارد کشور شده است. کشور هند  با صادرات بیش از ۸۷ تن نواد دباغی به کشور با  ارزش دلاری  ۱۰۷,۳۰۹  و ارزش ریالی ۳,۳۰۲,۷۴۵,۰۴۶  در رتبه اول و پس از آن  ترکیه  با صادرات ۴۹ تن  ۳۷۵ کیلوگرم به ارزش دلاری ۶۷,۰۷۰ و ارزش ریالی ۲,۰۴۳,۴۲۵,۰۸۶ در رده دوم …