مدیرکل دفتر امور نمایندگی‌های سازمان توسعه تجارت از هدف قرار دادن کشورهای قاره آفریقا به منظور توسعه روابط اقتصادی ـ بازرگانی با این قاره خبر داد. رضا عباسقلی  با اشاره به اینکه توسعه روابط اقتصادی – بازرگانی با قاره آفریقا یکی از اولویت‌های اصلی در برنامه‌های پیش‌روست، اظهار کرد: صادرات خدمات فنی و مهندسی، پلاستیک و مصنوعات آن، مواد پتروشیمی، روغن موتور، صنایع غذایی، دارو و تجهیزات، مصالح ساختمانی و شیرآلات آن و نیز توریسم پزشکی از جمله موارد در نظر گرفته شده به منظور توسعه روابط بازرگانی با قاره آفریقاست. وی در مورد اهداف توسعه روابط با قاره آفریقا …