ترخیص کالا | گروه بازرگانی مهر کالا | آزاد

حق العملکار رسمی گمرک ایران

021-88931530-2
021-88936104
info [@] mehrkalaco.com
مناطق آزاد در ایران و جهان

تضاد آشکار اهداف مناطق آزاد در ایران و جهان

مدیرعامل اسبق منطقه آزاد اروند با بیان تضاد آشکار اهداف مناطق آزاد ایران با مناطق آزاد دنیا گفت:‌در مناطق آزاد کشور، مدیرعامل شأن حاکمیتی داشته و خودمختار است اما در دنیا عملکرد مناطق آزاد صرفا اقتصادی است و شئون حاکمیتی به آنها تفویض نمی‌شود. جواد معصومی  با یادآوری این‌که مناطق آزاد در جهان یک تعریف […]

ادامه مطلب