ترخیص کالا | گروه بازرگانی مهر کالا | آزاد دروازه واردات

حق العملکار رسمی گمرک ایران

021-88931530-2
021-88936104
info [@] mehrkalaco.com
مناطق آزاد تجاری

مناطق آزاد تجاری چاره ساز یا چاله ساز؟

کارشناسان معتقدند که مناطق آزاد فعلی در تحقق اهدافی نظیر جذب سرمایه‌گذاری خارجی، انتقال فناوری توفیق چندانی نداشته‌است. مناطق آزاد تجاری با هدف توسعه صادرات وکمک به کشور برای ورود به بازارهای جهانی، آشنایی با تجارت خارجی ، گسترش و متنوع ساختن صادرات ، دستیابی به بازارهای پولی جهان ، شتاب بخشیدن به ورود سرمایه […]

ادامه مطلب