» آزاد انزلی

حق العملکار رسمی گمرک ایران

021-88931530-2
021-88936104
info [@] mehrkalaco.com
مناطق آزاد تجاری

توسعه منطقه آزاد انزلی بیانگر دور نمای روشن اقتصادی در ایران

معاون اول رئیس گمرک روسیه در قفقاز شمالی گفت: روند توسعه منطقه آزاد انزلی به سرعت و جدیت انجام شده و این منطقه بیانگر دور نمای روشن اقتصادی در ایران است. «ویچسلاو ایوانف»، معاون اول رئیس گمرک روسیه در قفقاز شمالی در نشست مهندس مسررو، مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد انزلی با […]

ادامه مطلب
آزاد انزلی

صدور مجوز صادرات کانتینری کالا از منطقه آزاد انزلی

ناظر گمرکات گیلان از صدور مجوز صادرات کانتینری کالا از منطقه آزاد انزلی در راستای افزایش درآمدی برای این منطقه خبر داد.  محمد شهبازی امروز  در بندر انزلی با اشاره به کم کردن تشریفات گمرکی در گیلان اظهار کرد: تمام انبارهای بندر انزلی زیر کلید گمرک است. وی، فاصله انبارها تا گمرک به طور معمول […]

ادامه مطلب