رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات کشاورزی آذربایجان شرقی گفت: رها شدن اقتصاد از صادرات تک‌محصولی آن‌هم به شکل خام که قیمت آن نیز به‌طور مرتب در نوسان است (نفت) امری واجب است.  کارشناسان اقتصادی بر این اعتقاد هستند که اگر رشد اقتصادی در ایران در دهه‌های گذشته دچار نوسان شدید بوده است، دلیل آن را باید در وابستگی به درآمدهای نفتی جست‌وجو کرد. وقتی قیمت نفت بالا و پایین می‌رود و درآمدهای نفتی کشور را دچار نوسان می‌کند، این نوسانات در اقتصاد کلان تأثیر می‌گذارد و رشد اقتصادی را همپای تورم، دچار نوسان‌های شدید می‌کند. برخی تحلیل‌ها افزون بر …