به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران بر اساس آمار گمرك در فصل بهار ۱۴۴ هزارو ۹۹ تن كالا به ارزش ۱۱۱ ميليون و ۲۴۰ هزارو ۷۶۶ دلار از ايران به ايتاليا صادر شد. بر اساس اين گزارش اين ميزان صادرات از نظر وزني ۱۲۹.۰۹ درصد و از نظر ارزشي ۱۳۵.۳۲ درصد افزايش را نشان ميدهد. گفتني است در خرداد ماه ۵۴ هزارو ۲۵۴ تن كالا به ارزش ۴۹ ميليون و ۱۳۷ هزارو ۴۷۳ دلار از ايران به ايتاليا صادر شد كه اين ميزان صادرات از نظر وزني ۱۵۹.۹۶ درصد و از نظر ارزشي ۱۷۷.۳۲ درصد افزايش را نشان ميدهد. عمده …