طبق آمار گمرک در ۴ ماه منتهی به تیر سال ۹۵، بیش از ۷۱۸ تن آدامس صادر شده است که در این بین نام کشور ایتالیا نیز جز کشور های طرف معامله صادرات آدامس به چشم می خورد. گفتنی است که این تعداد به ارزش دلاری ۳,۶۹۵,۳۷۷ و ارزش ریالی ۱۱۲,۵۲۲,۹۱۸,۴۵۷ برای کشور ارز آوری داشته است.