ترخیص کالا | گروه بازرگانی مهر کالا | آتش نشانی

حق العملکار رسمی گمرک ایران

021-88931530-2
021-88936104
info [@] mehrkalaco.com

واردات خودروھای آتش نشانی و تجھیزات مرتبط ذیل ردیف تعرفه ۸۷۰۵۳۰۰۰

واردات خودروھای آتش نشانی و تجھیزات مرتبط ذیل ردیف تعرفه ۸۷۰۵۳۰۰۰ وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت کشور ھیأت وزیران در جلسه ۲۵/۴/۱۳۹۶ به پیشنھاد شماره ۲۱۸۶۷/۶۰ مورخ ۱۴/۱/۱۳۹۶ وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و ھشتم قانون اساسی جمھوری اسلامی ایران تصویب […]

ادامه مطلب