لیست آزمایشگاه ها | گروه بازرگانی مهرکالا

لیست آزمایشگاه ها

فکس تلفن نام آرمایشگاه ردیف
۰۲۱-۸۸۳۷۶۰۱۰-۱۹ ۰۲۱-۸۸۳۷۶۰۱۰-۱۹ آزمایشگاه مترا ۱
  ۰۲۱-۶۶۹۰۱۰۵۶-۹ آزمایشگاه آریانام ۲
۰۲۱-۶۶۹۴۹۶۴۴ ۰۲۱-۶۶۹۲۴۰۱۰ آزمایشگاه ویرمد ۳
۰۲۱-۲۲۸۳۸۸۷۱ ۰۲۱-۲۲۸۲۳۶۵۷-۸ آزمایشگاه کیمیا تست خام ۴
۰۲۱-۸۸۳۲۲۷۷۸ ۰۲۱۸۸۸۲۳۴۰۵-۸۸۸۳۱۳۳۱۸۸۸۳۲۲۸۶۴

۸۸۳۴۵۵۱۰

آزمایشگاه کالیبراسیون تنظیم ۵
۰۲۱-۴۴۹۸۷۳۳۹ ۰۲۱-۴۴۹۸۷۵۰۶۴۴۹۸۷۷۳۴۴۴۹۸۷۳۳۸ آزمایشگاه آزما صنعت قائم ۶
۰۲۱۴۶۸۳۱۵۹۷۴۶۸۴۳۳۷۱ ۰۲۱۴۶۸۳۱۵۶۹-۷۰ آزمایشگاه متالوژی رازی ۷

 

سوالی دارید؟

در تلگرام، پاسخگوی شما هستیم

شماره تلگرام: 09334308959

error: