شرکت های حمل و نقل سریع و بین المللی | گروه بازرگانی مهرکالا

شرکت های حمل و نقل سریع و بین المللی

شرکت های حمل و نقل سریع و بین المللی

زمینه کاری فکس تلفن تماس نام شرکت ردیف
حمل سریع ۰۲۱-۶۶۴۰۴۳۹۶ ۰۲۱-۶۶۴۹۳۹۱۴ آرامکس ۱
حمل سریع ۰۲۱-۸۸۷۴۲۱۴۱ ۰۲۱-۸۸۵۲۳۸۰۱ کارگو ۲
حمل سریع

۰۲۱-۸۸۶۵۸۱۱۵

۰۲۱-۸۲۴۴۴ TNT ۳
حمل سریع ۰۲۱-۸۸۷۲۰۶۱۰ ۰۲۱-۸۴۰۸۹

۰۲۱-۸۴۰۷۹

DHL ۴
حمل سریع ۰۲۱-۸۸۵۳۲۳۸۷ پست جمهوری اسلامی ایران ۵

 

سوالی دارید؟

در تلگرام، پاسخگوی شما هستیم

شماره تلگرام: 09334308959

error: