» شرایط ارسال کالا از طریق پست

حق العملکار رسمی گمرک ایران

021-88931530-2
021-88936104
info [@] mehrkalaco.com

شرایط ارسال کالا از طریق پست

مقالات
شرایط ارسال کالا از طریق پست

شرایط ارسال کالا از طریق پست

شرایط ارسال کالا از طریق پست :

ماده 37قانون مقررات صادرات وواردات :

ارسال کلیه کالاهای ساخت داخل یا محصول داخل که شرعا”یا قانونا” ممنوع الصدور نباشد وجنبه تجاری نیز نداشته وبصورت یک جریان تجاری در نیایید به هر میزان از لحاظ قیمت بدون مطالبه کارت بازرگانی و مجوز صدور بلا مانع است .

ارسال کالاهای خارجی نیز تا سقف ارزشی حداکثر هشتاد (80)دلار بلا مانع است.

صفحه اصلی | شروع همکاری | مشاوره رایگان