» مدارك لازم جهت ترخيص مواد اوليه غذايي , آشاميدني , آرايشي و بهداشتي

حق العملکار رسمی گمرک ایران

021-88931530-2
021-88936104
info [@] mehrkalaco.com

مدارک لازم جهت ترخیص مواد اولیه غذایی , آشامیدنی , آرایشی و بهداشتی

مقالات
مدارك لازم جهت ترخيص مواد اوليه غذايي , آشاميدني , آرايشي و بهداشتي

جهت صدور مجوز ترخیص , متقاضی می بایست , مدارک زیر را تکمیل و به اداره کل نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی و یا ادارات نظارت تابعه ارائه نماید:

مدارک لازم جهت ترخیص مواد اولیه غذایی , آشامیدنی , آرایشی و بهداشتی

۱- فاکتور کالا ( بانضمام یک برگ تصویر آن )‌
۲- اصل نسخه دوم متقاضی (‌ نسخه دوم پروفرم تایید شده در مرحله ورود )‌
۳- اصل گواهی بهداشت و قابلیت مصرف مرتبط با فاکتور , که به تایید مقامات ذیصلاح بهداشتی کشور مبداء رسیده و ممهور به مهر سفارت جمهوری اسلامی ایران باشد.
۴- اصل برگ آنالیز , بانضمام یک برگ تصویر آن
پس از بررسی مدارک و کنترل کلیه مشخصات , از گمرک ورودی اقدام به نموئه برداری گردیده و به همراه برگ آنالیز تایید شده , به آزمایشگاهای کنترل غذا و دارو , ارسال تا پس از مطابقت نمونه با آنالیز مربوطه , مجوز مصرف صادر گردد.

به نقل از: معاونت غذا و دارو

صفحه اصلی | شروع همکاری | مشاوره رایگان