» کشف ماده مخدر شیشه از داخل بطری‌های دوغ توسط مأموران گمرک

حق العملکار رسمی گمرک ایران

021-88931530-2
021-88936104
info [@] mehrkalaco.com

کشف ماده مخدر شیشه از داخل بطری‌های دوغ توسط مأموران گمرک

گمرک ایران

مأموران گمرک ایران مقدار 3کیلو و 150 گرم ماده مخدر از نوع شیشه از داخل بطری‌های دوغ کشف کردند.

مأموران گمرک مرز رازی در محوطه نقطه صفر مرزی میان ایران و ترکیه، ابتدا به یک خودروی سواری کاپوتاژی که بدون سرنشین رها شده بود مشکوک و تصمیم به بازرسی خودرو می‌گیرند که در بازرسی‌های فیزیکی مورد خاصی از خودرو کشف نمی‌شود. این بار مأموران گمرک تصمیم می‌گیرند با استفاده از سگ‌های موادیاب به عملیات جست‌وجو ادامه دهند،در حین بازرسی سگ‌های موادیاب به سمت سپر عقب خودرو رفته و به مأموران گمرک اعلام می‌کنند که شیء مشکوکی در داخل سپر خودرو جاسازی شده است. مأموران گمرک قبل از شکستن سپر خودرو ابتدا با هماهنگی مرزبانی دستور قضایی اخذ و پس از شکستن سپر خودرو چند بطری دوغ پیدا می‌کنند و در بررسی‌های بیشتر مقدار 3 کیلو و 150 گرم ماده مخدر از نوع شیشه از داخل بطری‌های دوغ کشف می‌شود.
هم‌اکنون در بیشتر گمرکات مرزی که خدمات امور مسافری ارائه می‌شود سگ‌های موادیاب فعالیت می‌کنند.

صفحه اصلی | شروع همکاری | مشاوره رایگان