صدور کد ۱۰ رقمی با نام ” کد مجوز فعالیت ” برای هر درخواست معافیت

۱۶ مهر ۱۳۹۶
67 بازدید

صدور کد ۱۰ رقمی با نام ” کد مجوز فعالیت ” برای هر درخواست معافیت

۱۱۳/۹۶/۴۴۷۲۳۳

۱۳۹۶/۰۵/۱۷

ضمن ارسال تصویر نامه شماره ۲۲۰۳۴۲ مورخ ۹۵/۱۰/۱۲ وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص صدور کد ۱۰ رقمی با نام ” کد مجوز فعالیت ” برای هر درخواست معافیت صادر شده از سوی وزارت مذکور، با توجه به اینکه کد مجوز معافیت جایگزین کد ۱۵ رقمی بوده و با عنایت به ارتباط برقرار شده بین سامانه وزارت صنعت معدن و تجارت و سامانه پنجروه واحد گمرکی، از این پس تبادل اطلاعات درخواست شده از سوری وزارت مزبور صرف از این طریق صورت پذیرد.
خواهشمند است دستور فرمایید با رعایت کامل سایر مقررات و قوانین در خصوص مورد اقدام نمایند.

دیدگاه ها

سوالی دارید؟

در تلگرام، پاسخگوی شما هستیم

شماره تلگرام: 09334308959

error: