شماره تماس های سایت های مرتبط با کار های گمرکی

حق العملکار رسمی گمرک ایران

021-88931530-2
021-88936104
info [@] mehrkalaco.com

شماره تماس های سایت های مرتبط با کار های گمرکی

گمرک ایران

شماره تماس مراکز مرتبط با بخش های گمرکی

    شماره نام شماره تماس آدرس سایت
۱ سازمان انرژی اتمی 88221043 www.aeoi.org.ir
2 دریافت گواهی مبدا ایرانی 88723801-5 http://cscs.ir/
3  بانک مرکزی 29951 www.cbi.ir
4  جهاد کشاورزی 43541 www.maj.ir
5 پایگاه اطلاع رسانی سازمان غذا و دارو 66466930-9 www.fda.gov.ir
6 سامانه ملی مدیریت و نظارت محصولات سلامت محور 61927000 www.ttac.ir
7 سامانه صدور پروانه سبز  (دریافت کد IRC) 66404268 irc.fda.gov.ir
8 سازمان غذا و دارو (مجوز ترخیص از گمرک)  نظارت قسمت غذایی 61927510 – 12 idp.ttac.ir
9 گمرک 88501425-30 www.irica.gov.ir
10 سازمان توسعه و تجارت ایران(سامانه ثبتارش) 22664016-18 www.sabtaresh.tpo.ir
11 سازمان استاندارد ایران 5 – 88879461 www.isiri.gov.ir
12 سامانه جامع تجارت ایران 22222811 داخلی 681 – 671 – 208 – 209 www.ntsw.ir
13 096369 www.cra.ir
14 قسمت سالن 51007521 و 51004511 قسمت تجاری www.ikia.airport.ir
15 88805386-88805387-88933393 http://epl.irica.ir

صفحه اصلی | شروع همکاری | مشاوره رایگان