شماره تماس های سایت های مرتبط با کار های گمرکی

۲۸ دی ۱۳۹۵
749 بازدید
شماره تماس های سایت های مرتبط با کار های گمرکی

شماره تماس مراکز مرتبط با بخش های گمرکی

    شماره نام شماره تماس آدرس سایت
۱ سازمان انرژی اتمی ۸۸۲۲۱۰۴۳ www.aeoi.org.ir
۲ دریافت گواهی مبدا ایرانی ۸۸۷۲۳۸۰۱-۵ http://cscs.ir/
۳  بانک مرکزی ۲۹۹۵۱ www.cbi.ir
۴  جهاد کشاورزی ۴۳۵۴۱ www.maj.ir
۵ پایگاه اطلاع رسانی سازمان غذا و دارو ۶۶۴۶۶۹۳۰-۹ www.fda.gov.ir
۶ سامانه ملی مدیریت و نظارت محصولات سلامت محور ۶۱۹۲۷۰۰۰ www.ttac.ir
۷ سامانه صدور پروانه سبز  (دریافت کد IRC) ۶۶۴۰۴۲۶۸ irc.fda.gov.ir
۸ سازمان غذا و دارو (مجوز ترخیص از گمرک)  نظارت قسمت غذایی ۶۱۹۲۷۵۱۰ – ۱۲ idp.ttac.ir
۹ گمرک ۸۸۵۰۱۴۲۵-۳۰ www.irica.gov.ir
۱۰ سازمان توسعه و تجارت ایران(سامانه ثبتارش) ۲۲۶۶۴۰۱۶-۱۸ www.sabtaresh.tpo.ir
۱۱ سازمان استاندارد ایران ۵ – ۸۸۸۷۹۴۶۱ www.isiri.gov.ir
۱۲ سامانه جامع تجارت ایران ۲۲۲۲۲۸۱۱ داخلی ۶۸۱ – ۶۷۱ – ۲۰۸ – ۲۰۹ www.ntsw.ir
۱۳ ۰۹۶۳۶۹ www.cra.ir
۱۴ قسمت سالن ۵۱۰۰۷۵۲۱ و ۵۱۰۰۴۵۱۱ قسمت تجاری www.ikia.airport.ir
۱۵ ۸۸۸۰۵۳۸۶-۸۸۸۰۵۳۸۷-۸۸۹۳۳۳۹۳ http://epl.irica.ir

دیدگاه ها

سوالی دارید؟

در تلگرام، پاسخگوی شما هستیم

شماره تلگرام: 09334308959

error: