راهنمای دریافت ثبتارش

۲۲ تیر ۱۳۹۵
445 بازدید
راهنمای دریافت ثبتارش

نحوه ورود اطلاعات در سامانه ثبتارش

در فرآیند جدید صدور مجوز ورود، انجام ثبت سفارش برای فرآورده­های دارویی در سامانه سازمان توسعه تجارت با کمی تغییر روبرو خواهد بود. از این رو راهنمای حاضر چگونگی انجام ثبت سفارش جهت دریافت مجوز ورود به صورت سیستمی را توضیح و نمایش خواهد داد.
در فرآیند جدید، همانند قبل جهت انجام ثبت سفارش کالا به آدرس اینترنتی:http://www.sabtaresh.tpo.ir  مراجعه نموده و با استفاده از نام کاربری و رمز عبور مربوط به شرکت دارای پروانه دارویی اقدام به ثبت سفارش نمایید. لازم به ذکر است، انجام ثبت سفارش دارویی برای شرکت­هایی که دارای پروانه دارویی نبوده و یا پروانه­شان در سامانه سازمان غذا و دارو ثبت نشده است امکان پذیر نخواهد بود (نکته: جهت ثبت پروانه فرآورده دارویی در سامانه سازمان غذا و دارو می­بایست به اداره کل نظارت و ارزیابی دارو و مواد مخدر مراجعه نمایید.)
بنابراین پس از مراجعه به سایت ثبتارش و ورود به فضای کاربری شرکت دارویی با صفحه زیر (شکل ۱) مواجه می‌شوید.

index

 

شکل – صفحه اصلی فضای کاربری شرکت در سامانه ثبتارش
در صفحه مشاهده شده، ثبت سفارش جدید خود را همانند قبل انجام دهید، اما توجه داشته باشید که در صفحه مربوط به ورود اطلاعات پیش فاکتور می بایست شناسه فیدای شرکت خارجی خود را وارد نمایید و این شناسه نیز باید در سامانه سازمان به عنوان فروشنده مجاز شناخته شده باشد. (شرکتهای فوریتی که قصد واردات را دارند می بایست پیش از انجام ثبت سفارش، شناسه فیدای مربوط به شرکت خارجی فروشنده را جهت ثبت در سامانه سازمان غذا و دارو به اداره کل آمار و فناوری اطلاعات اعلام نمایند. لازم به ذکر است عدم ثبت شناسه فیدا در سامانه سازمان غذا و دارو موجب عدم دریافت مجوز ورود خواهد شد) در شکل ۲ محل ورود شناسه فیدا نمایش داده شده است.

2x

شکل – فیلد شناسه فیدا یا شناسه فروشنده که باید از فروشنده های مورد تایید سازمان باشد
پس از ورود اطلاعات عمومی پیش فاکتور، حال باید اطلاعات مرتبط به هر ردیف کالای پیش فاکتور را در سامانه وارد نمایید. همانطور که در شکل ۳ مشاهده می­شود، پس از تکمیل فیلد شماره تعرفه کالای مدنظر(HS)، در صورتی که تعرفه انتخابی مرتبط با HSهای فرآورده­های دارویی باشد برای انتخاب کالا، کلیدی با عنوان انتخاب IRC نمایان می گردد. با زدن این کلید، شرکت دارویی می­تواند لیست تمام پروانه‌های دارویی که دریافت کرده است را مشاهده و از میان آنها انتخاب نماید. (شکل۴)

index

شکل -انتخاب تعرفه فرآورده دارویی(محصول نهایی)
حال در هنگام ورود اطلاعات هر ردیف کالای پیش فاکتور باید دقت کرد که در شکل ۳ موارد ذکر شده رعایت گردند:
۱- فیلد “واحد در پروفرما”، حتما عدد انتخاب گردد.
تذکر: بنابراین در صورتی که واحد پروفرم عدد نباشد، پروفرم در سامانه سازمان غذا و دارو مردود می گردد.
۲- فیلد “مقدار در پروفرما” باید براساس کوچکترین واحد مصرف (تعداد قرص، تعداد ویال و …) ثبت گردد.
تذکر: درصورت ثبت نادرست این فیلد (به عنوان مثال تعداد بسته به جای تعداد عدد کوچکترین واحد مصرف) شرکت مربوطه در زمان ترخیص کالا و الصاق برچسب اصالت دچار مشکل خواهد گردید.
۳- مبلغ ذکر شده در پروفرم برای هر ردیف کالایی می­بایست دقیقاً مطابق با مبلغ تایید شده توسط سازمان غذا و دارو در زمان ثبت سفارش باشد. (مبالغ تایید شده در فراخوان)

index

شکل – انتخاب کالا از لیست پروانه فرآورده­های کالای شرکت ثبت سفارش کننده

پس از ورود اطلاعات کالای پیش فاکتور در صفحه بعد (شکل ۵)، دیگر نیازی به کلیک بر روی قسمت “ثبت مجوز جدید” و ثبت کد رهگیری مجوز ورود نمی باشد. در این صفحه فقط کافی است کلید “ادامه” را زده و به صفحه بعد (شکل ۶) هدایت شوید.

 

index

 

ادامه فرآیند ثبت سفارش را تا آخر مطابق شکلهای ۶ و۷ ادامه دهید.

index

شکل ۶-دریافت شماره درخواست در سامانه ثبتارش
همانطور که در شکل ۶ مشاهده می نمایید شماره درخواست شماره­ای است که با آن می توانید وضعیت پیش فاکتور خود را در سامانه سازمان غذا و دارو نیز مشاهده نمایید. پس از دریافت شماره درخواست کلید ذخیره را زده و ادامه دهید. در نهایت نیز در صفحه انتهایی (شکل ۷)، با بارگذاری پروفرم کلید ذخیره را بزنید.

index

شکل ۷- صفحه نهایی که پس از زدن کلید ذخیره اطلاعات پروفرم به سامانه سازمان غذا و دارو ارسال می گردد

در صورتی که پیامهای شکل ۸ را مشاهده کنید، اطلاعات پروفرم به سامانه سازمان غذا و دارو انتقال پیدا کرده است و در صورتی که مشکلی در اطلاعات ارسالی وجود نداشته باشد، حداکثر تا ۳۰ دقیقه بعد مجوز صادر شده در سامانه ثبتارش در قسمت “پیگیری و ویرایش سفارشات”  و همچنین در کارتابل مدیرعامل و مسئول فنی در سامانه سازمان غذا و دارو قابل مشاهده خواهد بود. گفتنی است که در فرآیند جدید صدور مجوز ورود، نیازی به مراجعه حضوری شرکتهای دارای پروانه، نخواهد بود.

inde2x

index
شکل ۸- پیامهای مشاهده شده در سامانه ثبتارش پس از ارسال اطلاعات به سامانه سازمان غذا و دارو

مشاهده مجوزهای دریافتی در سامانه سازمان غذا و دارو
مسئولین فنی و مدیران عامل شرکت­ها می­توانند از طریق کارتابل خود در سامانه سازمان غذا و دارو www.ttac.ir، وضعیت مجوزهای دریافتی را در قسمت “کارتابل پروفرم های شما” مشاهده نمایند. (شکل ۹)
لازم به ذکر است جستجوی وضعیت مجوز ورود پروفرم مورد نظر بر اساس شماره درخواست دریافتی از سامانه ثبتارش (شکل ۶) امکانپذیر خواهد بود.

index

شکل ۹- کارتابل پروفرم های مدیرعامل/ مسئول فنی
همانطور که در شکل ۹ نمایش داده شده، این صفحه دارای بخش هایی است که در ادامه برای هر بخش آن توضیحاتی آورده شده است .
وضعیت هر یک از پیش فاکتور ها :این بخش از سامانه همانطور که در بزرگنمایی ۱ از شکل ۹ قابل مشاهده است، نشانگر وضعیت پروفرم می باشد. وضعیت هر پیش فاکتور شامل تایید، رد و یا مشروط خواهد بود.
نمایش جزئیات : همانطور که در بزرگنمایی ۲ از شکل ۹ قابل مشاهده است، با انتخاب این گزینه کاربر می­تواند جزئیات بیشتری از هر پروفرم را مشاهده نماید.

صفحه جزئیات پروفرم
همانطور که در شکل ۱۰ قابل مشاهده است، در این قسمت اطلاعات در دو بخش کلی نمایان می‌گردد. در قسمت بالایی اطلاعات کلی پروفرم و در قسمت پایین لیست کالاهایی که در هر پروفرم ثبت شده است، نمایش داده می­شود.

 

index

 

شکل ۱۰- صفحه جزئیات پروفرم
قابل توجه است که رنگ بندی این صفحه بر اساس وضعیت تایید یا عدم تایید پروفرم تغییر می­کند که بواسطه رنگ بندی کاربر بتواند تشخیص دهد که پروفرم در چه وضعیتی است .(تایید به رنگ سبز و عدم تایید به رنگ قرمز می­باشد)

پنجره جزئیات کالا
در این پنجره شما می توانید جزئیات فرآورده هایی را که در هر پروفرم آورده شده است را به تفکیک مشاهده نمایید. در این پنجره همانطور که در شکل ۱۱ قابل مشاهده است، در بخش بالایی اطلاعاتی جهت مشخص نمودن وضعیت تایید یا عدم تایید هر کالا آورده شده است. در این بخش درصورتی که یک کالا در وضعیت رد شده باشد علت رد کردن کالا نیز نمایش داده می­شود. قابل ذکر است که در این صفحه کاربر نمی­تواند هیچ تغییری در اطلاعات کالا اعمال نماید و تنها این اطلاعات جهت آگاهی کاربر نمایش داده می شود.
لازم به ذکر است که ساختار رنگ بندی این پنجره نیز براساس وضعیت تایید یا عدم تایید پروفرم تغییر می­کند.

index

 

دیدگاه ها

سوالی دارید؟

در تلگرام، پاسخگوی شما هستیم

شماره تلگرام: 09334308959

error: