» راهنمای ثبت نام و بارگذاری گواهی بازرسی در سامانه epl

حق العملکار رسمی گمرک ایران

021-88931530-2
021-88936104
info [@] mehrkalaco.com

راهنمای ثبت نام و بارگذاری گواهی بازرسی در سامانه epl

سامانه epl

با توجه به حذف صدور پروانه کاغذی در گمرکات اجرایی و ضرورت اجرایی شدن این مهم که از سوی دفتر ریاست کل گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام شده است، و همچنین نیاز سازمان های همجوار به استعلام الکترونیکی پروانه های گمرکی، صفحه ای بدین منظور در پنجره واحد تجارت فرامرزی تعبیه شده است.

راهنمای ثبت نام و بارگذاری گواهی بازرسی

صفحه اصلی | شروع همکاری | مشاوره رایگان