دستورالعمل حذف تمامی اسناد یا اظهارنامه‌های کاغذی به گمرکات سراسر کشور ابلاغ شد

۲۵ اسفند ۱۳۹۵
207 بازدید
دستورالعمل حذف تمامی اسناد یا اظهارنامه‌های کاغذی به گمرکات سراسر کشور ابلاغ شد

دکتر مسعود کرباسیان رئیس کل گمرک ایران در دستورالعملی به گمرکات سراسر کشور اعلام کرد: از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل نسبت به دریافت کلیه اظهارنامه‌ها و اسناد مربوطه به صورت الکترونیکی اقدام و از پذیرش هرگونه اسناد و یا اظهارنامه کاغذی خودداری نمایند.

در این دستورالعمل آمده است: پیرو بخشنامه شماره ۴۷۱۱۲/۹۵/۱ مورخ ۱۶/۳/۹۵ مبنی بر مکانیزه نمودن ترخیص کالا و الکترونیکی نمودن کلیه اسناد و با توجه به اجرای زیر سامانه دوراظهاری و انجام تشریفات گمرکی در سامانه جامع امور گمرکی، مقتضی است از تاریخ  ابلاغ این دستورالعمل نسبت به دریافت کلیه اظهارنامه‌ها و اسناد مربوطه به صورت الکترونیکی اقدام و از پذیرش هرگونه اسناد و یا اظهارنامه کاغذی خودداری نمایند. نظارت بر حسن اجرای دقیق این دستورالعمل با بالاترین مقام آن گمرک می‌باشد.
براساس بخشنامه پیوست این دستورالعمل؛ با توجه به قوانین و مصوبات به شرح ذیل و به منظور تحقق توصیه‌های سازمان جهانی گمرک و دستیابی به گمرک دیجیتال، راه‌اندازی و توسعه سامانه یکپارچه الکترونیکی گمرکی و استقرار کامل پنجره واحد تجارت فرامرزی، به‌عنوان زیر بنای تجارت خارجی، مهم‌ترین اولویت این سازمان می‌باشد. بر همین اساس کلیه فرآیندهای مرتبط با انجام تشریفات ترخیص کالا مکانیزه و اسناد مرتبط به‌صورت الکترونیک قابل پذیرش خواهد بود.
قوانین و مصوبات مورد اشاره به شرح زیر است:
– تصویب نامه شماره ۲۷۷۲۶ مورخ ۹/۳/۱۳۹۵ ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ریاست جمهوری، مبنی بر اجرای پروژه‌های اولویت‌دار درخصوص استقرار گمرک الکترونیک و یکپارچه
– تبصره ماده ۱۰۶ قانون برنامه پنجم توسعه کشور با مضمون «به دولت اجازه داده می‌شود به منظور ارتقای دقت و سرعت در عملیات کنترلی و افزایش تجارت، مبادی گمرکی را به فناوری روز به تکنولوژی نوین مجهز نمایند.»
– مصوبات جلسه راهبری برنامه ملی هشتم اقتصاد مقاومتی با عنوان «شفاف‌سازی و سالم‌سازی اقتصاد» مورخ ۷/۲/۱۳۹۵
– برنامه اجرایی اقتصاد مقاومتی به شماره ۵۴۹۵۴ مورخ ۱۸/۵/۱۳۹۳
– بند (۴) مصوبه شماره ۱۷۱۳۴۳/۵۰۵۸۲ مورخ ۲۸/۱۱/۱۳۹۴ هیأت محترم وزیران، مبنی بر اینکه کلیه دستگاه‌های دولتی موظفند برای تکمیل پنجره واحد گمرکی و امضای الکترونیکی به منظور فرآیند بهبود محیط کسب‌وکار، با وزارت امور اقتصادی و دارایی همکاری نمایند.
– بند (ج) ماده (۳۸) قانون رفع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، مبنی بر اینکه مسئول ایجاد پنجره واحد تجارت فرامرزی موضوع ماده (۷) قانون بهبود مستمر کسب‌وکار مصوب ۱۶/۱۱/۱۳۹۰ در امر تجارت خارجی در امور گمرکی، گمرک جمهوری اسلامی ایران بوده و دستگاه های صادرکننده مجور در امر صادرات، واردات و عبور (ترانزیت) موظفند ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ این قانون نسبت به صدور مجوزهای الکترونیکی و از طریق پنجره واحد فوق‌‌الاشاره اقدام نمایند.
– ماده (۱۲) قانون امور گمرکی مبنی بر اعمال نظارت گمرک در ارتباط با انجام کنترل‌های لازم توسط سایر وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مسئول به منظور تسهیل و تسریع در تشریفات گمرکی.
– ماده (۲) قانون امور گمرکی مبنی بر اینکه گمرک جمهوری اسلامی ایران به عنوان مرزبان اقتصادی نقش محوری و هماهنگ‌کننده را در مبادی ورودی و خروجی کشور دارد و مسئول اعمال حاکمیت دولت در اجرای قانون امور گمرکی و سایر قوانین و مقررات مربوط به صادرات، واردات و عبور (ترانزیت) کالا، وصول حقوق ورودی و عوارض گمرکی، مالیات‌های مربوطه و الزامات فنی و تسهیل تجارت است.
– بند (۳) مصوبه شماره ۴۲۲۱۰/ن۵۰۵۴۴ هـ مورخ ۱۸/۴/۱۳۹۳ هیأت محترم وزیران مبنی بر اینکه گمرک جمهوری اسلامی ایران با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط مکلف است، ظرف مدت یک سال به نهایی‌سازی و استقرار پنجره واحد تجاری فرامرزی اقدام نماید.
– بند (۴) مصوبه هیأت محترم دولت در مورخ ۸/۴/۱۳۹۳ درخصوص استقرار پنجره واحد تجاری فرامرزی در گمرک.
– تصویب نامه شماره ۵۲۶۰۷/ن۵۰۴۴ هـ مورخ ۱۵/۵/۱۳۹۳ هیأت محترم وزیران راجع به بهبود فضای کسب‌وکار.
– آیین‌نامه اجرایی ماده (۹) قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار به شماره ۶۲۶۶۹/ت ۵۰۲۳۱۸/هـ مورخ ۱۴/۶/۱۳۹۳.
– مصوبه شماره ۵۶۹۱۷/ت ۵۰۵۸۲/هـ مورخ ۲۵/۵/۱۳۹۳ مبنی بر ایجاد تحرک اقتصادی، رفع موانع تولید، سرمایه‌گذاری و بهبود فضای کسب وکار.
– ضوابط فنی اجرایی توسعه دولت الکترونیک مطابق با بخشنامه شماره ۴۱۳۲۹/۱ مورخ ۱۶/۶/۹۳ موضوع مصوبه شورای عالی فناوری اطلاعات به شماره ۱۴۵/۲۰۰.
– موافقت‌نامه شماره ۸۴۵۶۸/۵۰۵۸۲ مورخ ۲۶/۰۷/۱۳۹۴ هیأت محترم وزیران در راستای اجرای کامل سیاست‌های دولت برای خروج غیرتورمی از رکود، تکالیف وزارت امور اقتصادی و دارایی.
– موافقت‌نامه شماره ۸۴۵۷۰/۵۰۵۸۲ مورخ ۲۶/۰۷/۱۳۹۳ هیأت محترم وزیران در راستای اجرای کامل سیاست‌های دولت برای خروج غیرتورمی از رکود.
– قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی هماهنگی کنترل‌های مرزی کالا و پیوست‌های آن (مواد ۱و۲و۴ و مواد ۱و۳ پیوست).
– ابلاغیه شماره ۱۱۶۶۷۶/ت ۴۵۰۵۹ مورخ ۰۸/۰۶/۱۳۹۰ معاون اول محترم رئیس جمهور موضوع مصوبات ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز (بند ت وظایف وزارت امور اقتصادی و دارایی).
– مصوبه شماره ۵۳۱۹۳/ت۴۲۵۳۲ هـ مورخ ۱۰/۰۳/۱۳۸۸ هیأت محترم وزیران درخصوص مدیریت واحد مرزی که در ماده ۱۲ قانون امور گمرکی مصوب سال ۱۳۹۰ به آن اشاره گردیده است.

دیدگاه ها

سوالی دارید؟

در تلگرام، پاسخگوی شما هستیم

شماره تلگرام: 09334308959

error: