بخشنامه در خصوص مجوزهای مورد نیاز جهت انجام تشریفات ورود قطعی کالا

۲۹ آذر ۱۳۹۵
35 بازدید
بخشنامه در خصوص مجوزهای مورد نیاز جهت انجام تشریفات ورود قطعی کالا

کلیه گمرکات اجرایی
باسلام و احترام
پیرو بخشنامه شماره ۳۶۵۷۲‏/۹۴‏/۴۰ مورخ ۳‏/۳‏/۹۴ و۱۷۱۸۶۳‏/۹۴‏/۲۹۷ مورخ ۹‏/۹‏/۹۴ مبنی بر ارسال فایل مربوط به مجوزهای مورد نیاز جهت انجام تشریفات ورود قطعی کالا و نحوه استفاده از آن، به پیوست فایل بروز شده مجوزهای مورد اشاره بر اساس تعرفه های مندرج در کتاب مقررات صادرات و واردات سال ۹۵ ارسال و اعلام می گردد فایل مزبور در سامانه جامع امور گمرکی نیز اعمال گردیده ولیکن ترخیص کالا صرفا منوط به کنترل های صورت گرفته توسط سامانه نبوده و همچنان مراجعه به بخشنامه های صادره و یادداشت های ذیل فصل و ضمایم کتاب مقررات صادرات و واردات الزامی می باشد. لذا خواهشمند است ضمن توجه به بخشنامه سریال ۴۰ سال ۹۴ در صورت مشاهده مغایرت در مجوز مورد درخواست توسط سامانه با منابع و مراجع ذکر شده به قید فوریت مراتب را جهت بررسی و اصلاح به مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه اعلام نمایند.

دیدگاه ها

سوالی دارید؟

در تلگرام، پاسخگوی شما هستیم

شماره تلگرام: 09334308959

error: