بخشنامه در خصوص اصلاح عوارض صادراتی پوست خام، سالامبور، وت بلو بزی و گوسفندی

۰۲ مهر ۱۳۹۶
65 بازدید

بخشنامه در خصوص اصلاح عوارض صادراتی پوست خام، سالامبور، وت بلو بزی و گوسفندی

 

با سلام،
پیرو بخشنامه های ردیف ۸۴ مورخ ۳۰‏‏/۲‏‏/۹۳ (فهرست ۱۴ ردیف کالاهای مشمول عوارض صادراتی طبق جداول ضمیمه بخشنامه) ، ۵۳۲مورخ ۲۵‏/۱۲‏/۹۳ وهمچنین بخشنامه ردیف ۶۴ مورخ ۱۶‏/۳‏/۹۶ به پیوست تصویر نامه شماره ۱۷۰۹۱‏/۲۱۰‏/۹۶ مورخ ۰۷‏/۰۴‏/۹۶ دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران منضم به مصوبه شماره ۱۲۳۲۵۲۲ مورخ ۳۱‏/۳‏/۹۶ شورای محترم اقتصاد، موضوع اصلاح عوارض صادراتی «پوست خام»، «سالامبور»، «وت بلو» بزی و گوسفندی و نیز چند قلم کالاهای کشاوزی ارسال واعلام می دارد :
الف : براساس مندرجات جدول شماره ۱ نامه فوق الذکر ، میزان عوارض صادراتی برای تعداد ۶ ردیف کالاهای مشمول مصوبه شماره ۸۹۸۴۳ مورخ ۲۹‏/۷‏/۹۳ منضم به بخشنامه ردیف ۵۳۲مورخ ۲۵‏/۱۲‏/۹۳ مطابق درصد های مصوب اخیر اصلاح می گردد.
ب : براساس مندرجات جدول شماره ۲ نامه فوق الذکر ، میزان عوارض صادراتی برای تعداد ۶ ردیف کالاهای مشمول مصوبات شماره ۹۲۳۰۹مورخ ۷‏/۶‏/۸۷‏- ۳۳۲۶‏/ت۷۰۸مورخ ۱۹‏/۱‏/۸۷و ۸۳۸۰۷‏/ت۳۶۰۱۳مورخ ۱۵‏/۷‏/۸۵ هیأت محترم وزیران منضم به بخشنامه ردیف ۸۴مورخ ۳۰‏/۲‏/۹۳ مطابق درصد های مصوب اخیر اصلاح می گردد .
ضمنا سایر اقلام صادراتی مشمول عوارض موضوع بخش نامه های صدرالاشاره که در بخش نامه های موصوف به آن اشاره نشده است کماکان به قوت خود باقی است .
لذا دستور فرمائید مراتب را به کلیه واحد ها و گمرکات تابعه ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول دارند.

رونوشت:
۱‏- جناب آقای علی آبادی مدیرکل محترم دفتر مقررات صادرات وواردات سازمان توسعه تجارت ایران جهت آگاهی

دیدگاه ها

سوالی دارید؟

در تلگرام، پاسخگوی شما هستیم

شماره تلگرام: 09334308959

error: